Aplikacje

Aplikacje

Aplikacje

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi projektami tworzenia aplikacji zrealizowanymi przez Integral Technologies.
Wykorzystywane technologie obejmują przede wszystkim:
 • platformę Microsoft .NET oraz Visual Studio,
 • MS SQL Server, MS BizTalk Server, MS SharePoint Server.
Metodologia wykorzystywana w pracy nad projektami zawiera elementy metodyki Microsoft Solutions Framework i zasady dobrej praktyki wypracowane w procesie tworzenia oprogramowania.

System obiegu dokumentów easyOffice

System obiegu dokumentów easyOffice wykorzystywany przez Siemens Polska sp. z o.o. (ok. 2 tys użytkowników) jest otwartym systemem informatycznym rozwiązującym szereg zagadnień związanych z automatyzacją i kontrolą procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Przyjazny, dostępny za pomocą przeglądarki internetowej interfejs użytkownika, a jednocześnie zaawansowane funkcjonalności systemu przy relatywnie niskich kosztach wdrożenia i utrzymania zadecydowały o jego sukcesie.

System pozwala na planowanie rodzaju dokumentów przekazywanych w obrębie firmy, a także między firmą i jej kontrahentami. Dodatkowo umożliwia zdefiniowanie ścieżek obiegu dla takich dokumentów, zdefiniowanie jakie osoby i w jakiej kolejności otrzymują dokumenty, jakie operacje mogą wykonywać. Pozwala na definiowanie pełnomocnictw i zastępstw w procesie przetwarzania dokumentów. Współpracuje z rozwiązaniami klasy ERP (SAP – SPIRIDON). Posiada rozbudowany zestaw pomocy i filmów instruktażowych (nauka korzystania z platformy) zakładający samodzielną edukację dużej liczby końcowych użytkowników.

Przykładowe procesy obsługiwane przez easyOffice to:

 • rejestrowanie urlopów pracowników i wizualizacja nieobecności,
 • miesięczne rozliczanie kosztów samochodów służbowych,
 • rozliczanie wydatków pracowniczych,
 • rozliczanie delegacji krajowych,
 • rozliczanie delegacji zagranicznych,
 • zbiorcze rozliczanie delegacji ryczałtowych edukacji.

Każdy z procesów obsługiwanych przez easyOffice uwzględnia wszelkie kroki przepływu biznesowego, takie jak:

 • wprowadzanie do systemu koniecznych danych (np. wniosku urlopowego, wniosku delegacyjnego, przebiegu samochodu służbowego i ilości zużytego paliwa, czy wydatków poniesionych przez pracownika),
 • dokonywanie koniecznych akceptacji,
 • ustalanie ścieżek akceptacji na podstawie struktury organizacyjnej z uwzględnieniem możliwości ustawiania zastępstw i asystentów,
 • wprowadzanie zatwierdzonych danych do systemów finansowych, czy HR.

System składania zamówień i potwierdzania ich realizacji

System składania zamówień i potwierdzania ich realizacji bazujący na wymianie dokumentów elektronicznych między partnerami handlowymi w standardzie EDI.

System był stworzony dla firmy spedycyjnej i obejmował moduł przetwarzający dokumenty oparty o Microsoft BizTalk Server oraz komponenty służące do automatycznego wprowadzania informacji do baz danych OLTP.

System zarządzania intranetowym portalem informacyjnym

System zarządzania intranetowym portalem informacyjnym firmy (publikacja dokumentów, odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy, portal informacyjny na temat procedur korporacyjnych).

System rejestracji i raportowania czasu pracy

System rejestracji i raportowania czasu pracy nad zadaniami dodtosowany do specyficznych wymagań kancelarii prawnych.

Portal detalicznego handlu elektronicznego

Portal detalicznego handlu elektronicznego oparty o Microsoft Commerce Server wzbogacony o funkcjonalność giełdy (automatycznie sterowane aukcje, oferty kupna i sprzedaży, dopasowywanie ofert).