MS 20742 Identity With Windows Server 2016

Autoryzowane szkolenia Microsoft

Identity With Windows Server 2016

MS 20742

ZAPISZ SIĘ

Czas trwania

5 dni

Dostępność

Stacjonarne i online


Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie i konfigurowanie usług Active Directory w dużych środowiskach, zainteresowanych szczególnie zagadnieniami związanymi z zarządzaniem tożsamością oraz kontrolą dostępu do danych w środowisku Windows Server 2016.

Wymagania wstępne

• doświadczenie w pracy w środowisku Windows Server 2012 lub Windows Server 2016
• znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP
• doświadczenie w pracy z Microsoft Hyper-V
• wiedza z zakresu zarządzania systemami klienckimi Windows
• podstawowa wiedza z zakresu Windows PowerShell.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny
  • omówienie usługi AD DS
  • omówienie funkcji kontrolerów domeny
  • wdrażanie kontrolerów domeny
 2. Zarządzanie obiektami AD DS
  • zarządzanie kontami użytkowników
  • zarządzanie grupami
  • zarządzanie obiektami komputerów
  • obsługa środowiska za pomocą Windows PowerShell
  • implementacja i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi
 3. Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS
  • przegląd zaawansowanych wdrożeń usług AD DS
  • konfiguracja relacji zaufania AD DS
 4. Implementacja i administracja
  • omówienie procesów replikacji w usługach AD DS
  • konfiguracja lokacji w AD DS
  • konfiguracja i monitoring procesów replikacji AD DS
 5. Implementacja Group Policy Objects (GPO)
  • przedstawienie usług Group Policy
  • implementacja i administracja GPO
  • zakres działania i proces przetwarzania w Group Policy
  • analiza zagadnień rozwiązywania problemów w GPO
 6. Zarządzanie ustawieniami użytkownika z wykorzystaniem GPO
  • implementacja szablonów administracyjnych
  • konfiguracja wybranych opcji GPO: przekierowanie folderów, instalacja oprogramowania oraz konfiguracja skryptów
  • konfiguracja preferencji w Group Policy
 7. Zabezpieczanie AD DS.
  • zabezpieczanie kontrolerów domeny
  • implementacja zabezpieczeń kont
  • wdrażanie audytów uwierzytelniania w AD
  • konfiguracja zarządzania kontami serwisowymi
 8. Wdrażanie oraz zarządzanie AD CS
  • wdrażanie CA
  • administracja CA
  • rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie CA
 9. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami
  • wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
  • zarządzanie certyfikatami, procesami odnawiania i odzyskiwania certyfikatów
  • zastosowanie użycia certyfikatów w środowisku biznesowym
  • implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi
 10. Implementacja i administracja usługami AD FS
  • omówienie usług AD FS
  • wymogi i planowanie usługi AD FS
  • wdrażanie i konfiguracja AD FS
  • przegląd możliwości Web Application Proxy
 11. Implementacja i zarządzanie usługą AD RMS
  • omówienie AD RMS
  • wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
  • konfiguracja zawartości zabezpieczenia treści AD RMS
 12. Implementacja synchronizacji AD DS z Azure AD
  • planowanie i przygotowywanie scenariuszy synchronizacji danych
  • implementacja danych przy użyciu Azure AD Connect
  • zarządzanie tożsamościami w rozwiązaniach łączonych
 13. Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie danych w AD DS.
  • monitorowanie AD DS
  • zarządzanie bazą AD DS.
  • proces odzyskiwania obiektów w AD DS.

Szkolenie przygotowuje do następujących egzaminów:

Wdrażanie, planowanie i konfigurowanie usług domenowych Active Directory w środowisku rozproszonym to wiedza oraz umiejętności, które można pozyskać za sprawą szkolenia MS 20742. Prostsze stanie się wykonywanie kopii zapasowej, przywracanie danych, a także monitorowanie i rozwiązywanie wszelkich problemów z Active Directory Windows Server 2016. Na szkoleniu MS 20742 oprócz usług domenowy na szkoleniu omawiane są usługi federacji AD FS, urzędy certyfikacji AD CS oraz administracja AD RMS. Szkolenie MS 20742 jest jednym ze szkoleń polecanym dla osób, które chcą uzyskać tytuł MCSA Windows Server 2016.


Wszystkie aktualne terminy szkolenia

Zapisz się na to szkolenie

Dane osoby wypełniającej

Dane teleadresowe

W przypadku osób fizycznych prosimy o pominięcie danych firmowych.

Szkolenie

Dane uczestników

Uczestnik #1


Uczestnik #2


Uczestnik #3

Uczestnik #4

Uczestnik #5

Uczestnik #6

Uczestnik #7

Uczestnik #8

Uczestnik #9

Uczestnik #10

Uczestnik #11

Uczestnik #12

Uczestnik #13

Uczestnik #14

Uczestnik #15

Uczestnik #16

Uczestnik #17

Uczestnik #18

Uczestnik #19

Uczestnik #20

Uwagi, informacje i oświadczeniaDane osoby uprawnionej do podejmowania decyzji finansowych


Pobierz i wypełnij formularz:

Szkolenia na ścieżce


Szkolenia uzupełniające