MS 100 Microsoft 365 Identity and Services

Autoryzowane szkolenia Microsoft

Microsoft 365 Identity and Services

MS 100

ZAPISZ SIĘ

Czas trwania

5 dni

Dostępność

Stacjonarne i online

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do administratorów, inżynierów systemowych i architektów odpowiedzialnych za planowanie, zarządzanie i dostosowywanie Office 365 oraz odpowiedzialnych za zarządzanie grupami i licencjami dla tożsamości chmurowych, planujących synchronizację katalogu i wdrożenie usługi federacji tożsamości, aplikacji i usług.

Szkolenie składa się z:

MS 100T01 Office 365 Management
MS 100T02 Microsoft 365 Tenant & Service Management
MS 100T03 Microsoft 365 Identity Management

Wymagania wstępne

 • znajomość podstaw Exchange Server, SharePoint Server i Office 365 oraz PowerShell.

Zakres tematyczny szkolenia:

MS 100T01 Office 365 Management (2 dni)

 1. Przeniesienie organizacji do Office 365
  • Exchange Online
  • SharePoint Online
  • Teams
  • dodatkowe zasoby
 2. Konfigurowanie tenantu Microsoft 365
  • planowanie sieci usługi Office 365
  • planowanie konfiguracji usługi
  • planowanie swojego środowiska hybrydowego
  • planowanie migracji do Office 365
 3. Konfigurowanie Office 365
  • przegląd klientów
  • konfigurowanie połączeń klientów Office do Office 365
 4. Zarządzanie wdrożeniami Office ProPlus
  • zarządzanie instalacją User-Driven Client
  • centralne zarządzanie wdrożeniem Office ProPlus
  • konfigurowanie telemetrii Office
  • konfigurowanie analityki
 5. Praktyczne laboratoria

MS 100T02 Microsoft 365 Tenant & Service Management (1 dzień)

 1. Projektowanie własnej organizacji Microsoft 365
  • planowanie infrastruktury lokalnej Microsoft 365
  • planowanie rozwiązań tożsamości i uwierzytelniania
 2. Konfigurowanie własnej organizacji Microsoft 365
  • planowanie Microsoft 365 Experience
  • konfigurowanie Microsoft 365 Experience
  • wykorzystanie FastTrack i usług partnerów
 3. Zarządzanie własną organizacją Microsoft 365
  • konfigurowanie ról w organizacji
  • zarządzanie zdrowiem i serwisami
 4. Praktyczne laboratoria

MS 100T03 Microsoft 365 Identity Management (2 dni)

 1. Zarządzanie grupami zabezpieczeń i licencjami dla tożsamości w chmurze
  • konta użytkowników i licencje w usłudze Microsoft 365
  • role administracyjne i grupy zabezpieczeń w usłudze Microsoft 365
  • zarządzanie hasłami w Microsoft 365
 2. Planowanie i wdrażanie synchronizację tożsamości
  • wprowadzenie do synchronizacji tożsamości
  • planowanie usługi Azure AD Connect
  • wdrażanie usługi Azure AD Connect
  • zarządzanie zsynchronizowanymi tożsamościami
 3. Planowanie i wdrażanie federacyjnych tożsamości
  • wprowadzenie do federowanych tożsamości
  • planowanie wdrożenia programu AD FS
  • wdrażanie AD FS
 4. Wdrażanie aplikacji i dostęp zewnętrzny
  • wdrażanie aplikacji w Azure AD
  • konfigurowanie serwera proxy aplikacji Azure AD
  • projektowanie rozwiązań dla dostępu zewnętrznego

Szkolenie przygotowuje do następujących egzaminów:

Szkolenie MS 100 składa się 3 modułów: MS 100T01 Office 365 Management, MS100T02 Microsoft 365 Tenant & Service Management, MS 100T03 Microsoft 365 Identity Management. Jest ono skierowane do osób, które są odpowiedzialne za zarządzanie i konfigurowanie usług w Office 365, w swoich organizacjach. Szkolenie to zastępuje inne szkolenie Office 365 MS 20437 Enabling and Managing Office 365, które wygaśnie 30.06.2019 roku.
Szkolenie MS 100 przygotowuje uczestników do zdania egzaminu MS 100 Microsoft 365 Identity and Services i jest jednym z egzaminów w nowej ścieżce certyfikacji: Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert.Wszystkie aktualne terminy szkolenia

Zapisz się na to szkolenie

Zapraszamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego

Dane osoby wypełniającej

Dane teleadresowe

W przypadku osób fizycznych prosimy o pominięcie danych firmowych.

Szkolenie

Dane uczestników

Uczestnik #1


Uczestnik #2


Uczestnik #3

Uczestnik #4

Uczestnik #5

Uczestnik #6

Uczestnik #7

Uczestnik #8

Uczestnik #9

Uczestnik #10

Uczestnik #11

Uczestnik #12

Uczestnik #13

Uczestnik #14

Uczestnik #15

Uczestnik #16

Uczestnik #17

Uczestnik #18

Uczestnik #19

Uczestnik #20

Uwagi, informacje i oświadczeniaDane osoby uprawnionej do podejmowania decyzji finansowych


Formularz do pobrania/druku

Szkolenia na ścieżce


Szkolenia uzupełniające