Egzaminy Certiport MOS

Egzaminy

Certiport MOS 2013 / 2016

W grudniu 2010 roku nasza firma uzyskała autoryzację
AUTHORIZED CERTIPORT TESTING CENTER
– ośrodka, w którym można zdawać wszystkie egzaminy udostępniane przez firmę Certiport

Najczęściej zdawane są międzynarodowe egzaminy
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST (MOS)
potwierdzające specjalizację w produktach MS Office.

ZAPISZ SIĘ

Czas zdawania

Pn–Pt
9:00–16:00

Cena za osobę

Informacja pod numerem telefonu
22 490-01-22 lub 535-675-189

Ośrodek egzaminacyjny

ul. Chałubińskiego 8, piętro 33, Warszawa
tel. 22 490-01-22
kom. 535-675-189

Przygotowanie

Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu Microsoft Office Specialist należy dokonać rejestracji w systemie Certiport (patrz instrukcja).

Uczestnik otrzyma login wymagany do rozpoczęcia egzaminu. Następnie należy zgłosić się za pomocą formularza u dołu tej strony (dostępnego także pod tym linkiem).

Informacje ogólne

Egzaminy można zdawać od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:30–16:00 (o tej godzinie egzamin musi się zakończyć – oznacza to, że na egzamin trzeba zapisać się najpóźniej na godzinę 15:00).

Zgłoszenie na egzamin należy przesłać najpóźniej 48 godzin (2 dni robocze) przed planowanym terminem egzaminu. Przed przystąpieniem do egzaminu należy okazać 2 dokumenty tożsamości (w tym jeden ze zdjęciem) upoważnionemu pracownikowi firmy Integral Technologies. Brak kompletu dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie egzaminu, a opłata uiszczona za egzamin nie zostanie zwrócona (przepada). Jeśli pierwsze podejście do egzaminu zakończyło się fiaskiem, nie można go ponownie zdawać tego samego dnia. Zdający może przystąpić do dowolnej liczby różnych egzaminów w ciągu jednego dnia.

Przebieg egzaminu

Sesję egzaminacyjną rozpoczyna procedura identyfikacji osoby zdającej, wymagająca podania imienia, nazwiska. Uczestnik loguje się następnie w systemie za pomocą uzyskanego wcześniej loginu (patrz instrukcja). Dla każdego egzaminu przewidziany jest czas trwania, podawany przed uruchomieniem egzaminu (od 50 do 60 minut). Zdający ma za zadanie przetworzenie dokumentów testowych według instrukcji podawanych przez system. Po odpowiedzi na wszystkie pytania lub upływie określonego dla egzaminu czasu, osoba zdająca od razu jest informowana o rezultacie egzaminu. Podczas egzaminu oceniane jest nie tylko ukończenie zadania, ale również czas oraz sposób w jaki zostało wykonane.

Informacja o rezygnacji ze zdawania egzaminu musi dotrzeć do Integral Technologies drogą mailową.

Uczestnik / firma uczestnika zostanie obciążony(a) kosztami rezygnacji z egzaminu w wysokości 100% ceny egzaminu, gdy:

 • rezygnacja (lub zmiana terminu) nastąpi 1 dzień roboczy przed ustaloną datą egzaminu lub w dniu egzaminu,
 • uczestnik nie stawi się na egzaminie.

Uczestnik/firma uczestnika nie zostanie obciążony/a żadnymi kosztami w przypadku zmiany terminu na 2 dni robocze (48 godzin) przed ustaloną datą i godziną egzaminu.

Uczestnik/firma uczestnika zostanie obciążony/a kosztami manipulacyjnymi w wysokości 80 zł + 23% VAT w przypadku rezygnacji z egzaminu.

Przykład:

Aby zmienić termin egzaminu zamówionego na poniedziałek na godzinę 10:00, informację należy wysłać mailem najpóźniej w czwartek o 10:00 (o ile czwartek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy – jeśli jest, informację przesyłamy w środę o 10:00, itd.)

Klientów korzystających z naszych usług po raz pierwszy prosimy o dokonanie przedpłaty na podstawie faktury proforma wystawianej w dniu zgłoszenia na egzamin.

Firmom i instytucjom korzystającym z naszych usług po raz kolejny na życzenie wystawimy fakturę płatną przelewem (14 dni) i w dniu egzaminu wyślemy pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu na egzamin.

Osoby fizyczne lub prowadzące działalność gospodarczą prosimy każdorazowo o dokonanie przedpłaty na podstawie faktury proforma wystawianej w dniu zgłoszenia na egzamin.

Naszych stałych Klientów obowiązują dotychczasowe warunki płatności. Z przykrością informujemy, że nie akceptujemy płatności kartami kredytowymi.

Egzaminy są usługami elektronicznymi, dla których stawka podatku VAT wynosi 23%.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

tel.: +48 535-675-189

e-mail: kontakt@integral-tech.pl


Egzaminy Microsoft Office Specialist (MOS) 2013 / 2016


1. Certyfikat MOS Specialist

Uznany standard dla znajomości pakietu MS Office
 • Word
 • Excel®
 • PowerPoint®
 • Access®
 • Outlook®
 • OneNote®​
 • SharePoint®

260 zł netto/1 egz.

2. Certyfikat MOS Expert

Uznany standard dla znajomości pakietu MS Office
 • Word Expert
 • Excel® Expert

300 zł netto/1 egz. + 1 poprawka

3. Certyfikat MOS Master

Potwierdza najwyższy stopień znajomości pakietu Microsoft Office.
 • Word Expert (wymagany)
 • Excel® Expert (wymagany)
 • PowerPoint® (wymagany)
 • Access® (do wyboru)
 • Outlook® (do wyoru)
 • OneNote®​ (do wyboru)
 • SharePoint® (do wyboru)

1050 zł netto/4 egz. + 2 poprawki

Zapisz się na egzamin

Zapraszamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego

Dane osoby wypełniającej

Dane zamawiającego

W przypadku osób fizycznych prosimy o pominięcie danych firmowych.

Egzamin

Identyfikacja uczestnika

Uwagi, informacje i oświadczeniaDane osoby uprawnionej do podejmowania decyzji finansowych


Formularz do pobrania/druku