Integral Technologies - wersja polska Integral Technologies - English Version Integral Technologies - Twitter Integral Technologies - Facebook
przeszukaj: 
STRONA GŁÓWNA  »  SZKOLENIA  »  OPIS SZKOLENIA
 
Skip Navigation Links
O FIRMIE
» Autoryzacje
» Referencje
» Siedziba
» Kariera
OBSŁUGA SZKOLEŃ
» Wyszukiwanie
» Lista Szkoleń
» Zapisy
» Vouchery
» Promocje
» Regulamin
OFERTA SZKOLEŃ
» Microsoft Office
» Autoryzowane Szkolenia
         Microsoft
» Grafika Komputerowa
» Programowanie
» Technologie Internetowe
» Zarządzanie Projektami
» Software Assurance
» Szkolenia onLine
PROJEKTY UNIJNE
USŁUGI
» Aplikacje
EGZAMINY
» Pearson VUE
» Certiport MOS
» Castle
» Promocje
» Cennik
» Zapisy
» Ścieżki Microsoft
KONTAKT
POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZAMÓW NEWSLETTER
Baza wiedzy MSDN
MS-20532C
Developing Microsoft Azure Solutions
szkolenie autoryzowane
cena / 1 osoba
3 850,00 zł
czas trwania
5 dni
dostępność onLine
zapytaj »
O szkoleniu
Dla kogo
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z zagadnieniami tworzenia wysokodostępnych aplikacji w chmurze obliczeniowej Azure. Słuchacze będą mieli możliwość pracy z istniejącą aplikacją ASP.NET MVC i rozwinięcia jej funkcjonalności jako niezbędnego etapu na drodze wdrożenia jej do Azure.
Wymagania wstępne
Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają podstawową wiedzę i doświadczenie w pracy z platformą Azure. Kandydaci powinny również rozumieć koncepcje of ASP.NET i C#, aby być w stanie zrealizować ćwiczenia laboratoryjne. Muszą również sprawnie korzystać z narzędzi programistycznych oraz rozumieć techniki i podejścia stosowane w tworzeniu aplikacji.
Zakres tematyczny
 1. Dewelopment z wykorzystaniem platformy Microsoft Azure
  • Usługi Azure (Azure Services)
  • Portale zarządzania
 2. Przygotowanie środowiska deweloperskiego z użyciem maszyn wirtualnych Azure
  • Tworzenie maszyn wirtualnych Azure
  • Obciążenie maszyn wirtualnych Azure
  • Migracja instancji maszyn wirtualnych Azure
 3. Zarządzanie infrastrukturą w Azure
  • Sieci wirtualne Azure
  • Maszyny wirtualne Azure o dużej dostępności
  • Zarządzanie konfiguracją maszyn wirtualnych
  • Dostosowywanie konfiguracji sieciowej maszyn wirtualnych Azure
 4. Infrastruktura webowa na platformie Azure
  • Witryny Azure (Azure Web Sites)
  • Hosting aplikacji webowych w Azure
  • Konfigurowanie witryny Azure
  • Publikowanie witryny Azure
  • Monitorowanie witryny Azure
 5. Elastyczne projektowanie aplikacji w chmurze (Cloud Applications)
  • Praktyki projektowania aplikacji o wysokiej dostępności
  • Tworzenie aplikacji ASP.NET o wysokiej dostępności
  • Typowe wzorce aplikacji w chmurze
  • Cache-owanie danych aplikacji
 6. Realizowanie logiki przetwarzania z wykorzystaniem Azure
  • Czym są usługi w chmurze (Cloud Services)
  • Role webowe usług w chmurze (Cloud Service Web Roles)
  • Dostosowywanie konfiguracji usług w chmurze
  • Uaktualnianie i zarządzanie wdrożeniami usług w chmurze Azure (Azure Cloud Service Deployments)
  • Role robocze usług w chmurze (Cloud Service Worker Roles)
  • Przetwarzanie roli roboczej usług w chmurze
  • Cache-owanie danych z wykorzystaniem ról
  • Analizowanie aplikacji w obrębie instancji ról usług w chmurze
 7. Składowanie danych tabelarycznych w Azure
  • Przegląd Azure SQL Databases
  • Zarządzanie Azure SQL Databases
  • Używanie Azure SQL Databases za pomocą SQL Server Data Tools
  • Migracja danych do Azure SQL Databases
  • Replikacja i odtwarzanie instancji Azure SQL Databases
  • Przegląd składowania Azure (Azure Storage)
  • Przegląd składowania w postaci tabel Azure (Azure Storage Tables)
  • Transakcje Table Entity
 8. Składowanie plików i mediów w Azure
  • Składowanie typu Blob (Azure Storage Blobs)
  • Kontrola dostępu do Storage Blobs i kontenerów
  • Monitorowanie Storage Blobs
  • Konfigurowanie kont składowania Azure (Azure Storage Accounts)
  • Pliki Azure
  • Ładowanie i migracja danych
 9. Składowanie danych z użyciem kolejek Azure
  • Mechanizmy kolejkowania w Azure
  • Przegląd składowania z wykorzystaniem kolejek Azure (Azure Storage Queues)
  • Obsługa komunikatów kolejek Azure
  • Szyna usług Azure (Azure Service Bus)
  • Szyna usług Azure - kolejki (Azure Service Bus Queues)
  • Szyna usług Azure - Relay (Azure Service Bus Relay)
  • Szyna usług Azure - Notification Hubs (Azure Service Bus Notification Hubs)
 10. Automatzacja integracji z zasobami Azure
  • Biblioteki klienckie Azure SDK
  • Tworzenie skryptów PowerShell zarządzania usługami Azure
  • Interfejsy Azure REST
  • Azure Resource Manager
 11. Implementacja bezpieczeństwa w aplikacjach webowych z wykorzystaniem Azure
  • Azure Active Directory
  • Azure AD Directories
  • Azure AD Access Control Service
  • Azure AD Multi-Factor Authentication
 12. Wdrażanie aplikacji webowych do Azure
  • Strategie wdrażania aplikacji webowych
  • Wdrażanie witryn webowych Azure (Azure Web Sites)
  • Wdrażanie usług w chmurze Azure (Azure Cloud Services)
  • Ciągła integracja (Continuous Integration)
  • Monitorowanie aplikacji w chmurze
Zakres tematyczny szkolenia
Dla kogo
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z zagadnieniami tworzenia wysokodostępnych aplikacji w chmurze obliczeniowej Azure. Słuchacze będą mieli możliwość pracy z istniejącą aplikacją ASP.NET MVC i rozwinięcia jej funkcjonalności jako niezbędnego etapu na drodze wdrożenia jej do Azure.
Wymagania wstępne
Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają podstawową wiedzę i doświadczenie w pracy z platformą Azure. Kandydaci powinny również rozumieć koncepcje of ASP.NET i C#, aby być w stanie zrealizować ćwiczenia laboratoryjne. Muszą również sprawnie korzystać z narzędzi programistycznych oraz rozumieć techniki i podejścia stosowane w tworzeniu aplikacji.
Zakres tematyczny
 1. Dewelopment z wykorzystaniem platformy Microsoft Azure
  • Usługi Azure (Azure Services)
  • Portale zarządzania
 2. Przygotowanie środowiska deweloperskiego z użyciem maszyn wirtualnych Azure
  • Tworzenie maszyn wirtualnych Azure
  • Obciążenie maszyn wirtualnych Azure
  • Migracja instancji maszyn wirtualnych Azure
 3. Zarządzanie infrastrukturą w Azure
  • Sieci wirtualne Azure
  • Maszyny wirtualne Azure o dużej dostępności
  • Zarządzanie konfiguracją maszyn wirtualnych
  • Dostosowywanie konfiguracji sieciowej maszyn wirtualnych Azure
 4. Infrastruktura webowa na platformie Azure
  • Witryny Azure (Azure Web Sites)
  • Hosting aplikacji webowych w Azure
  • Konfigurowanie witryny Azure
  • Publikowanie witryny Azure
  • Monitorowanie witryny Azure
 5. Elastyczne projektowanie aplikacji w chmurze (Cloud Applications)
  • Praktyki projektowania aplikacji o wysokiej dostępności
  • Tworzenie aplikacji ASP.NET o wysokiej dostępności
  • Typowe wzorce aplikacji w chmurze
  • Cache-owanie danych aplikacji
 6. Realizowanie logiki przetwarzania z wykorzystaniem Azure
  • Czym są usługi w chmurze (Cloud Services)
  • Role webowe usług w chmurze (Cloud Service Web Roles)
  • Dostosowywanie konfiguracji usług w chmurze
  • Uaktualnianie i zarządzanie wdrożeniami usług w chmurze Azure (Azure Cloud Service Deployments)
  • Role robocze usług w chmurze (Cloud Service Worker Roles)
  • Przetwarzanie roli roboczej usług w chmurze
  • Cache-owanie danych z wykorzystaniem ról
  • Analizowanie aplikacji w obrębie instancji ról usług w chmurze
 7. Składowanie danych tabelarycznych w Azure
  • Przegląd Azure SQL Databases
  • Zarządzanie Azure SQL Databases
  • Używanie Azure SQL Databases za pomocą SQL Server Data Tools
  • Migracja danych do Azure SQL Databases
  • Replikacja i odtwarzanie instancji Azure SQL Databases
  • Przegląd składowania Azure (Azure Storage)
  • Przegląd składowania w postaci tabel Azure (Azure Storage Tables)
  • Transakcje Table Entity
 8. Składowanie plików i mediów w Azure
  • Składowanie typu Blob (Azure Storage Blobs)
  • Kontrola dostępu do Storage Blobs i kontenerów
  • Monitorowanie Storage Blobs
  • Konfigurowanie kont składowania Azure (Azure Storage Accounts)
  • Pliki Azure
  • Ładowanie i migracja danych
 9. Składowanie danych z użyciem kolejek Azure
  • Mechanizmy kolejkowania w Azure
  • Przegląd składowania z wykorzystaniem kolejek Azure (Azure Storage Queues)
  • Obsługa komunikatów kolejek Azure
  • Szyna usług Azure (Azure Service Bus)
  • Szyna usług Azure - kolejki (Azure Service Bus Queues)
  • Szyna usług Azure - Relay (Azure Service Bus Relay)
  • Szyna usług Azure - Notification Hubs (Azure Service Bus Notification Hubs)
 10. Automatzacja integracji z zasobami Azure
  • Biblioteki klienckie Azure SDK
  • Tworzenie skryptów PowerShell zarządzania usługami Azure
  • Interfejsy Azure REST
  • Azure Resource Manager
 11. Implementacja bezpieczeństwa w aplikacjach webowych z wykorzystaniem Azure
  • Azure Active Directory
  • Azure AD Directories
  • Azure AD Access Control Service
  • Azure AD Multi-Factor Authentication
 12. Wdrażanie aplikacji webowych do Azure
  • Strategie wdrażania aplikacji webowych
  • Wdrażanie witryn webowych Azure (Azure Web Sites)
  • Wdrażanie usług w chmurze Azure (Azure Cloud Services)
  • Ciągła integracja (Continuous Integration)
  • Monitorowanie aplikacji w chmurze
Przygotowanie do egzaminów
Szkolenie przygotowuje do następujących egzaminów:
70-532
O ośrodku szkoleniowym
Integral Technologies
ul. Wspólna 50A lok. 37, 00-684 Warszawa
MS-20532C
Developing Microsoft Azure Solutions
czas trwania: 5 dni
Dla kogo
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z zagadnieniami tworzenia wysokodostępnych aplikacji w chmurze obliczeniowej Azure. Słuchacze będą mieli możliwość pracy z istniejącą aplikacją ASP.NET MVC i rozwinięcia jej funkcjonalności jako niezbędnego etapu na drodze wdrożenia jej do Azure.
Wymagania wstępne
Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają podstawową wiedzę i doświadczenie w pracy z platformą Azure. Kandydaci powinny również rozumieć koncepcje of ASP.NET i C#, aby być w stanie zrealizować ćwiczenia laboratoryjne. Muszą również sprawnie korzystać z narzędzi programistycznych oraz rozumieć techniki i podejścia stosowane w tworzeniu aplikacji.
Zakres tematyczny
 1. Dewelopment z wykorzystaniem platformy Microsoft Azure
  • Usługi Azure (Azure Services)
  • Portale zarządzania
 2. Przygotowanie środowiska deweloperskiego z użyciem maszyn wirtualnych Azure
  • Tworzenie maszyn wirtualnych Azure
  • Obciążenie maszyn wirtualnych Azure
  • Migracja instancji maszyn wirtualnych Azure
 3. Zarządzanie infrastrukturą w Azure
  • Sieci wirtualne Azure
  • Maszyny wirtualne Azure o dużej dostępności
  • Zarządzanie konfiguracją maszyn wirtualnych
  • Dostosowywanie konfiguracji sieciowej maszyn wirtualnych Azure
 4. Infrastruktura webowa na platformie Azure
  • Witryny Azure (Azure Web Sites)
  • Hosting aplikacji webowych w Azure
  • Konfigurowanie witryny Azure
  • Publikowanie witryny Azure
  • Monitorowanie witryny Azure
 5. Elastyczne projektowanie aplikacji w chmurze (Cloud Applications)
  • Praktyki projektowania aplikacji o wysokiej dostępności
  • Tworzenie aplikacji ASP.NET o wysokiej dostępności
  • Typowe wzorce aplikacji w chmurze
  • Cache-owanie danych aplikacji
 6. Realizowanie logiki przetwarzania z wykorzystaniem Azure
  • Czym są usługi w chmurze (Cloud Services)
  • Role webowe usług w chmurze (Cloud Service Web Roles)
  • Dostosowywanie konfiguracji usług w chmurze
  • Uaktualnianie i zarządzanie wdrożeniami usług w chmurze Azure (Azure Cloud Service Deployments)
  • Role robocze usług w chmurze (Cloud Service Worker Roles)
  • Przetwarzanie roli roboczej usług w chmurze
  • Cache-owanie danych z wykorzystaniem ról
  • Analizowanie aplikacji w obrębie instancji ról usług w chmurze
 7. Składowanie danych tabelarycznych w Azure
  • Przegląd Azure SQL Databases
  • Zarządzanie Azure SQL Databases
  • Używanie Azure SQL Databases za pomocą SQL Server Data Tools
  • Migracja danych do Azure SQL Databases
  • Replikacja i odtwarzanie instancji Azure SQL Databases
  • Przegląd składowania Azure (Azure Storage)
  • Przegląd składowania w postaci tabel Azure (Azure Storage Tables)
  • Transakcje Table Entity
 8. Składowanie plików i mediów w Azure
  • Składowanie typu Blob (Azure Storage Blobs)
  • Kontrola dostępu do Storage Blobs i kontenerów
  • Monitorowanie Storage Blobs
  • Konfigurowanie kont składowania Azure (Azure Storage Accounts)
  • Pliki Azure
  • Ładowanie i migracja danych
 9. Składowanie danych z użyciem kolejek Azure
  • Mechanizmy kolejkowania w Azure
  • Przegląd składowania z wykorzystaniem kolejek Azure (Azure Storage Queues)
  • Obsługa komunikatów kolejek Azure
  • Szyna usług Azure (Azure Service Bus)
  • Szyna usług Azure - kolejki (Azure Service Bus Queues)
  • Szyna usług Azure - Relay (Azure Service Bus Relay)
  • Szyna usług Azure - Notification Hubs (Azure Service Bus Notification Hubs)
 10. Automatzacja integracji z zasobami Azure
  • Biblioteki klienckie Azure SDK
  • Tworzenie skryptów PowerShell zarządzania usługami Azure
  • Interfejsy Azure REST
  • Azure Resource Manager
 11. Implementacja bezpieczeństwa w aplikacjach webowych z wykorzystaniem Azure
  • Azure Active Directory
  • Azure AD Directories
  • Azure AD Access Control Service
  • Azure AD Multi-Factor Authentication
 12. Wdrażanie aplikacji webowych do Azure
  • Strategie wdrażania aplikacji webowych
  • Wdrażanie witryn webowych Azure (Azure Web Sites)
  • Wdrażanie usług w chmurze Azure (Azure Cloud Services)
  • Ciągła integracja (Continuous Integration)
  • Monitorowanie aplikacji w chmurze
 
PARTNERZY
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2018 Integral Technologies